موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کارگاه شعر کودک ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات :5جلسه حضوری

هزینه ثبت نام کلاس  : 90 هزارتومان 

بدون معرفی رایگان کلاس