موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کلیپ های آموزشی فوق برنامه مخترع شو ، سال تحصیلی 1400-1399 تحت مربی گری مهندس مرتضی ثمره نیا | مخترع شو (قسمت12 رباتیک)