موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

برگزاری کارگاه آموزش شیوه‌های مطالعه ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول

واحد مشاوره محمد امین (ص) کارگاه آموزش شیوه‌های مطالعه ویژه دانش‌‌‌آموزان متوسطه اول را در دو گروه دانش‌آموزی و اولیای آنها در دی ماه ۱۳۹۸ برگزار نمود.
این کارگاه که با اجرای معصومه فروزان مشاور تحصیلی موسسه محمد امین برگزار گردید، مورد استقبال دانش‌آموزان و اولیای آنها قرار گرفت .

  

مشاهده لیست تمام مطالب...