موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

برگزاری جلسات گروه درمانی اضطراب

واحد مشاوره‌ی محمد امین (ص) جلسات گروه درمانی اضطراب برای دانش‌آموزان دارای اضطراب مدارس خود را از شهریور ماه ۱۳۹۸ لغایت مهرماه طی ۱۵ جلسه‌ی آموزشی با اجرای محبوبه شهرآشوب و شهره سلیمانی برگزار نمود.
این کارگاه طی دو گروه دانش‌آموزان و ولی به‌صورت همزمان مشکلات اضطراب دانش‌آموزان را تشخیص و درمان می‌نمود.
مشاهده لیست تمام مطالب...