موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تعامل سازنده با نوجوان کارگاه آموزشی معلمان متوسطه اول

کارگاه تعامل سازنده با نوجوان ویژه معلمان و مربیان متوسطه اول در تاریخ 7 آذرماه برگزار گردید.
این کارگاه که توسط رضا محمد زاده و محمد کثیری روانشناسان واحد مشاوره محمد امین اجرا گردید سعی نمود تا ضمن بیان مقدماتی از تغییرات هیجانی و اجتماعی دوران نوجوانی، تکنیک های برقراری ارتباط با نوجوان را به معلمان آنها آموزش دهد.

مشاهده لیست تمام مطالب...