موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کاشت نهال امید توسط همکاران موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین

همکاران موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد امین در هفته ی دوم اسفند ماه همزمان با حضور خود در مدرسه برای ساخت کلیپ های آموزشی، به اجرای نمادین کاشت نهال امید در مدرسه پرداختند.
این برنانه که به منظور ایجاد حس خوب و روحیه دادن به دانش آموزان و خانواده های آنها که به علت ویروس کرونا، خانه نشین شده و دور از مدرسه قرار گرفتنه بودند، بصورت نمادین و با رعایت قوانین بهداشتی، اجرا گردید. معلمان در این برنامه به دانش آموزان خود اعلام کردند که با جوانه زدن درختان کاشته شده، امیدوار به حضور آنها در مدرسه هستند.

-
مشاهده لیست تمام مطالب...