موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی

موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین با همکاری کادر آموزشی خود و تیم های تخصصی معلمان هم پایه، در حال تولید کلیپ های آموزشی برای دانش آموزان مدارس خود می باشد.
این فعالیت از اوایل اسفند ماه 98 آغاز گردیده و همچنان در حال تولید و تدوین می باشد.
ریاست محترم آموزش و پرورش جناب آقای موسوی زاده به اتفاق همکاران خود به بازدید از این این فرایند پرداخته و از تلاش بی وقفه ی همکاران قدردانی نمودند.

  

مشاهده لیست تمام مطالب...