موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

بازدید از مجموعه مدارس جوادالائمه یزد

تیم مدیریتی موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین در تاریخ..... جهت تبادل تجربیات در زمینه ی درس کاوی مهمان مجموعه موسسه آموزشی جواد الائمه شهرستان یزد بودند.
موسسه آموزشی جواد الائمه یکی از مراکز بزرگ آموزشی شهرستان یزد می باشد که تحت هدایت درس کاوی و درس پژوهی دکتر محمد رضا سرکار آرانی، یکی از مراکز بسیار موفق در این زمینه می باشند.
موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین به پیشنهاد دکتر سرکارارانی با این مجموعه مدارس آشنا گردیده و زمینه تعامل و تبادل تجربیات در زمینه آموزشی را فراهم نمودند.
در این بازدید یک روزه، تیم مدیریتی موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین، مرکز پیش دبستانی، دبستان پسرانه و دبیرستان دوره دوم این مجموعه آموزشی را بازدید نمودند.
پس از آن در یک سمینار آموزشی دو ساعته، تجربیات تیم آموزشی دبستان جواد الائمه در زمینه ی درسکاوی را بخوبی استماع نمودند.

  

مشاهده لیست تمام مطالب...