موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

حضور پرفسور سرکار آرانی

پرفسور سرکار آرانی استاد دانشگاه نیوگا ژاپن و پژوهشگر حوزه ی مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش در جمع همکاران موسسه ی فرهنگی آموزشی محمد امین
نشست صمیمی همکاران موسسه ی آموزشی فرهنگی محمد امین با پرفسور سرکار آرانی به منظور تبادل تجربیات آموزشی و تربیتی در سالن جلسات موسسه قمر بنی هاشم شهرستان نجف آباد برگزار گردید.
محمد رضا سرکار آرانی، پرفسور و استاد تمام وقت دانشگاه نیوگا ژاپن و پژوهشگر حوزه مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان 1398 از مدارس ابتدایی محمد امین بازدید نمودند. سپس با حضور در جمع همکاران مدارس محمد امین و تعدادی از مدیران شهرستان نجف آباد، کتاب در تمنای یادگیری که از مدتها قبل توسط همکاران موسسه محمد امین مطالعه گردیده بود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

      

- -
مشاهده لیست تمام مطالب...