موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

برگزاری کارگاه تربیت جنسی ویژه اولیای دانش آموزان محمد امین

کارگاه تربیت جنسی ویژه اولیا دانش آموزان مدارس محمد امین متناسب با دوره ی تحصیلی دانش آموزان برگزار گردید.
به منظور دانش افزایی اولیا در زمینه تربیت جنسی فرزندان خود، کارگاه تربیت جنسی توسط واحد مشاوره محمد امین در سه گروه آموزشی برگزار گردید.
محبوبه شهرآشوب مدرس کارگاه تربیت جنسی اولیای دانش آموزان دبستان دوره اول، اژدری نیا مدرس کارگاه تربیت جنسی اولیای دانش آموزان دبستان پسرانه دوره دوم و اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره اول و ندا رجایی مدرس کارگاه تربیت جنسی اولیای دانش آموزان دبستان دخترانه دوره دوم اطلاعات لازم در حیطه ی تربیت جنسی فرزندان را در اختیار اولیا قرار دادند .

  

مشاهده لیست تمام مطالب...