موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

برگزاری دوره های ویژه کودکان 5تا7سال

موسسه محمد امین با بهره گیری از حضور مشاوران و متخصصان واحد مشاوره محمد امین و همکاران کارگروه تربیت بدنی اقدام به برگزاری دوره های ویژه کودکان 5تا7سال نمود.
این دوره تحت عناوین قهرمان کوچولو- با هدف تقویت مهارت جسمی حرکتی- ، نمایش خلاق - با  هدف تقویت دقت ، تمرکز،مهارت دیداری-  ، کلاس نقاشی خلاق - با هدف افزایش مهارت دیداری  و دقت و تمرکز- ، کلاس قوانین امنیت من - با هدف آموزش تربیت جنسی به کودکان و مادران برگزار گردید که با استقبال خوب کودکان و خانواده های آنان رو به رو شد.

     

مشاهده لیست تمام مطالب...