موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

موسسه محمد امین (ص) میزبان شرکت کنندگان قطب 12 طرح علمی پژوهشی جابربن حیان

جشنواره جابر این حیان قطب 13 با حضور حدود 50 اثر پژوهشی از 11 مدرسه غیر انتفاعی در دبستان پسرانه محمدامین برگزار گردید.

حدود 15 اثر مربوط به مدارس دخترانه و پسرانه محمد امین بود که با ارائه ی جذاب دانش آموزان مورد ارزیابی هیات داوران قرار گرفت.

-

-
مشاهده لیست تمام مطالب...